Visuele Screening en Training

Iedereen heeft 2 ogen waarmee je kijkt. Je ogen zien eigenlijk 2 plaatjes. Bij de meeste mensen worden door je hersenen er 1 plaatje van gemaakt. Maar bij niet iedereen gaat dit goed. Je ziet dan onduidelijk of het duurt even voor je hersenen er een plaatje van maken of je ervaart dat dingen blijven bewegen. Je kunt voorstellen dat dit bij het lezen en leren erg lastig en vermoeiend is.

Dit noem je fixatie disparatie.

Om een indruk te geven hoe een patiënt met fixatie disparatie teksten ervaart, wordt aan de hand van de onderstaande plaatjes inzicht gegeven. Je kunt je voorstellen dat dit ook dyslectische kenmerken geeft.

De volgende klachten kunnen duiden op een fixatie disparatie probleem:

Klachten

 • Vermoeidheidsverschijnselen na inspanning
 • Hoofdpijn met name boven de wenkbrauwen
 • Branderige ogen
 • Nekklachten
 • Droge ogen
 • Lusteloosheid

Klachten met sporten of lichamelijke opvoeding

 • Balans en evenwicht is verstoord
 • Oog-handcoördinatie klopt niet
 • Tijdens de balsport kan men niet goed timen en/of inschatten op welke plek in de ruimte een bal aankomt

Klachten tijdens lessen in het onderwijs

 • Slordig handschrift
 • Vinger gebruiken tijdens het lezen
 • Bij het hardop lezen klink het hakkelig
 • Slecht begrijpend lezen (hoe langer de zinslengte hoe moeilijker)
 • Op een blanco vel schrijft men niet horizontaal
 • De spaties tussen de geschreven woorden zijn onregelmatig
 • Regelmatig een zin overslaan tijdens het lezen of  een zin 2 keer lezen
 • Goed beginnen met lezen aan het begin van een zin, aan het eind van de regel gaat het lezen moeilijker
 • Het kijken naar een beeldscherm levert hoofdpijn op
 • Tijdens een gymles de bal niet goed zien aankomen, vaak problemen met vangen.

Wat valt erop in de klas?

 • Kinderen houden, tijdens het lezen/schrijven, hun hoofd of lichaam schuin (ze kijken vaak met een oog)
 • Kinderen bewegen naar voren en naar achteren tijdens het lezen
 • Zijn eerder vermoeid met het lezen en leren
 • Wrijven eerder in hun ogen
 • Kunnen moeilijk het puntje van een pen volgen zonder hun hoofd te bewegen.
 • Zijn niet goed in het vangen van een bal
 • Onhandig, struikelen vaker
 • Gaan vaak staan bij schrijven en tekenen

(bron:www.info-fo.nl)

Wanneer laat je je ogen screenen?

Meestal adviseer ik om  eerst  naar een opticien te gaan, om uit te sluiten dat de klachten niet komen doordat de ogen moeite hebben met veraf kijken of dichtbij zien. Nadat dit uitgesloten is of als de klachten blijven bestaan na het aanmeten van een bril, kun je bij mij een afspraak maken voor het screenen van de ogen.

Na de screening bekijken we wat de beste aanpak is n.a.v. de uitkomst van de screening. Is er een grote afwijking geconstateerd dan overleggen we of ik je doorverwijs naar een oogpraktijk waarmee ik samenwerk. Is dit niet nodig dan krijgen jullie oefeningen mee voor thuis.

Deze oefeningen moeten elke dag ongeveer 10 minuten worden gedaan. De resultaten van de oefeningen hebben een sterke relatie met het oefenen thuis. Om de 3/4 weken maken we een afspraak om de vorderingen te bekijken en de oefeningen bij te stellen.

Meer weten? http://www.info-fo.nl/

Share This