Beelddenken

We worden allemaal als beelddenker geboren, zo rond het 5/6 jaar wordt meestal de overstap gemaakt naar het talig denken.

Ongeveer vijf procent van alle kinderen blijft denken en leren in beelden in plaats van woorden. Deze kinderen verwerken informatie primair via de rechterhersenhelft. Bij woord- of taaldenkers gaat dit primair via de linkerhersenhelft. De lesstof op scholen wordt veelal in de “woord- en taalvorm” aangeboden, waardoor beelddenkers de aangeboden lesstof niet goed begrijpen of onthouden.

Training Beelddenken

Wanneer Beelddenkers in staat zijn om (een deel van de) lesstof zelf te vertalen naar beelden, kunnen ze vaak enorme stappen maken in hun leerontwikkeling. Door middel van een korte training Beelddenken leer ik de kinderen (en ouders) hoe ze dit kunnen doen. Na de training Beelddenken zie je dat de Beelddenkers langzaam aan beter worden in spellen, sommen maken, klokkijken en “uit het hoofd leren”.

De Beelddenk-training “Rechts inhalen!” bestaat uit een basistraining van 4 sessies van elk een uur, en is geschikt voor leerlingen in het basis-, voortgezet en middelbaar onderwijs. In de basistraining worden de onderstaande thema’s behandeld:

  • Beelddenken sessie 1: test Beeldenken – hoofd “opruimen” – spelling
  • Beelddenken sessie 2: rekenen (tafels)
  • Beelddenken sessie 3: technisch en begrijpend lezen
  • Beelddenken sessie 4: rekenen (+ en -)

In de Beelddenk-training behandelen we alleen die thema’s die bij uw kind nodig zijn. Soms hebben kinderen een eigen en goed werkende strategie ontwikkeld voor een bepaald thema. Dan zou het aanleren van een andere aanpak alleen maar verwarrend zijn. In deze gevallen bestaat de basistraining dan uit 3 sessies in plaats van 4.

In de basistraining wordt primair gewerkt aan schoolse basisvaardigheden, maar bij sommige kinderen zijn er een of enkele extra sessies nodig voor bijvoorbeeld klokkijken, topografie, werkwoorden of het omgaan met zaakvakken door middel van het maken van mindmaps en tijdlijnen.

Het is wenselijk dat een van de ouders aanwezig is bij alle sessies. Voor een maximaal effect van de Beelddenk-training is het noodzakelijk dat thuis geoefend wordt met het in de praktijk brengen van de aangeleerde vaardigheden. Ouders spelen hierbij een belangrijke rol. De Beelddenk-training is geschikt voor kinderen vanaf halverwege groep 3. Ook in de gewone PMRT lessen kijk ik of de aanpak van beelddenken werkt bij uw kind. 

Share This