Executieve functies

Eh…wattes? Ja, executieve functies, een hele mond vol. Wat bedoelen we hiermee? De vaardigheden die mensen nodig hebben om succesvol te kunnen functioneren in deze maatschappij. De functies hebben een sturende en regulerende taak.

Welke executieve functies zijn er?

Er zijn veel manier om de executieve functies in te delen, maar de onderstaande 11 excecutieve functies zijn het meest gangbaar:

 

 • Werkgeheugen
  Het vermogen om informatie in het geheugen vast te houden tijdens de uitvoering van complexe taken. Om het werkgeheugen te trainen bied ik een programma aan om dit te trainen. Lees verder bij nieuws het blog Het werkgeheugen of neem contact op voor meer informatie.
 • Reactie (of respons)-inhibitie Het vermogen om na te denken voor je iets doet.
 • Zelfregulatie van affect/emotieregulatie
  Het vermogen om emoties te reguleren om doelen te realiseren, taken te voltooien of gedrag te controleren.
 • Volgehouden aandacht
  Het vermogen om de aandacht erbij te houden, ondanks afleidingen, vermoeidheid of verveling.
 • Taakinitiatie
  Het vermogen om zonder dralen met projecten te beginnen, op tijd, op efficiënte wijze.
 • Planning/prioritering
  De vaardigheid om een plan te bedenken om een doel te bereiken of een taak te voltooien. Hierbij moet je ook in staat zijn beslissingen te nemen over wat belangrijk en wat niet belangrijk is.
 • Organisatie
  Het vermogen om dingen volgens een bepaald systeem te arrangeren of te ordenen.
 • Timemanagement
  Het vermogen om in te schatten hoeveel tijd je hebt, hoe je die kunt indelen en hoe je je aan tijdslimieten en deadlines kunt houden.
 • Doelgericht doorzettingsvermogen
  Het vermogen om een doel te formuleren, dit te realiseren en daarbij niet afgeleid of afgeschrikt te worden door andere behoeften of tegengestelde belangen.
 • Flexibiliteit
  De vaardigheid om plannen te herzien als zich belemmeringen of tegenslagen voordoen, zich nieuwe informatie aandient of er fouten gemaakt worden; het gaat daarbij om aanpassing aan veranderende omstandigheden.
 • Metacognitie
  Het vermogen om een stapje terug te doen om jezelf en de situatie te overzien, om te bekijken hoe je een probleem aanpakt; het gaat daarbij om zelfmonitoring en zelfevaluatie.

De ontwikkeling van de executieve functies speelt een belangrijke rol tijdens de lessen. Wanneer de ontwikkeling van de executieve functies in ontwikkeling achter blijft, kan ik bepaalde oefeningen inzetten om de executieve functies verder te laten ontwikkelen. Vaak hangt dit ook samen met het innerlijk denken van uw kind. Doordat ik dit bewust inzet tijdens de les, geef ik de lessen ook een relatie met de lessen op school, waar uw kind het geleerde moet toepassen.

Share This